• darkblurbg

Wat is mijn drijfveer en missie?

Als kind/jong meisje woonde ik aan de rand van een bos. Het was mijn speeltuin. Het stimuleerde mijn fantasie, verwondering en creativiteit. Heerlijk in beweging. Met blote voeten over het mos rennen. Zee van ruimte. Tijd, alle tijd om te verdwalen en nieuwe waardevolle ontdekkingen te doen. 

Zijn waar je bent, alle zintuigen open. In verbinding met jezelf. Innerlijke Rust. Durf voluit te leven. Durf te stralen. Hier wil ik graag mijn professionele steentje aan bijdragen. Mijn Missie en passie is om jou te begeleiden in het (her)vinden van jouw unieke natuur. Begeleiding van bewustwording-, groei- en veranderingsprocessen. Ik onderscheid mij door een veelzijdig en specialistisch aanbod inzake mentale en fysieke vitaliteit, (levens)ervaring en echte belangstelling voor jouw hulpvraag. 

Mijn bevlogenheid voor de natuur, het erkennen van de hoge intelligentie van de natuur en mijn werk als (wandel)coach, trainer en creatief therapeut maken de cirkel rond. Elk mens verdient het om zijn eigen innerlijke natuur weer te (h)erkennen. Het innerlijk kompas, jouw hart,  met lef te volgen. Nieuwe uitdagingen aan te gaan. Bewegen is groeien en groeien is leven!!

 Verlangens v(er)kennen en Talenten te omarmen en vooral gebruiken!! Hierdoor zul je meer energie en plezier/passie ervaren in je leven en/of werk. Je durft nieuwe keuzes te maken vanuit een voluit JA. Mijn werkwijze is helder, oplossingsgericht en compassievol. Concrete resultaten. Er ontstaan duurzame gedragsveranderingen wanneer je moeten kunt omzetten naar willen.

De opleiding tot professioneel en erkend wandelcoach heb ik gevolgd bij Coachbureau Hilde Backus (registerpsycholoog/wandelcoach) te Utrecht/Bunnik. Deze post-HBO opleiding heb ik in 2017 afgerond. 2021:I.O. Register wandelcoach.

In 2020 gecertificeerd en gespecialiseerd: Training: psycholoog Oda Salomons: Rewild yourself;  Begeleiding bij stress en burn-out.

Ik ben lid van de beroepsvereniging Groene Zorg/Health by Nature